Ondersteuning

Starten met sondevoeding en het gebruik van sondevoeding thuis kunnen vragen en onzekerheid oproepen. Dit is heel normaal. Een nieuwe situatie, of die nu tijdelijk is of permanent, is altijd wennen. U en uw familie en/of verzorgers moeten de nieuwe situatie inpassen in het dagelijkse leven. Er zijn meerdere partijen die u hierbij kunnen helpen of ondersteunen.


Uw arts of diëtist kan uitleggen waarom sondevoeding nodig is en voor hoe lang. Ook kunnen zij samen met u bepalen wat uw gewenste gewicht is en of een aanpassing in het soort sondevoeding noodzakelijk is.

Het facilitair bedrijf is uw aanspreekpunt voor voeding en materialen thuis. Zij leveren op bestelling alles wat u nodig heeft rondom sondevoeding. Ook verzorgen zij instructies met betrekking tot de voedingspomp en de toedieningssystemen. Bij vragen of storingen kunt u contact met het facilitair bedrijf opnemen.

Daarnaast zijn er diverse patiëntenverenigingen rondom een specifieke ziekte of aandoening. Veelal bieden zij schriftelijke of online informatie en organiseren zij patiëntendagen waar mensen contact met elkaar kunnen leggen. Praten met lotgenoten of ervaringsdeskundigen kan zeer verhelderend zijn en steun bieden.

Tot slot is er Nutricia Medische Voedingsservice. Een ervaren diëtist staat u graag telefonisch, via mail of via chat te woord. Zij geeft uitleg over medische voeding, kan u meer informatie geven over specifieke producten, verstrekt praktische tips en kan relevante informatie opsturen. Er kunnen desgewenst afspraken worden gemaakt over de tijdstippen waarop de diëtist contact met u opneemt.