Transmurale voedingszorg

Transmuraal voedingsoverleg

Een Transmuraal Voedings Overleg (TVO) is een middel om de kwaliteit van de transmurale voedingszorg te verbeteren. Een goede overdracht van een patiënt met sondevoeding is essentieel voor het waarborgen van de juiste sondevoedingszorg voor de patiënt vanuit het ziekenhuis naar huis (of andere zorginstelling). Hierbij dienen de betrokken (para)medici in de keten hun verantwoordelijkheden te nemen, afspraken te maken en vooral open te staan om met elkaar samen te werken.